Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Ønsker du å leie utstyr fra utstyrssentralen?

Frisklivssentralen

Utstyrssentralen er nå flyttet til kommunens servicekontor

Hattfjelldal kommunes utstyrssentral låner ut diverse fritidsutstyr både sommer og vinter til Hattfjelldal kommunes innbyggere. Utstyret må forhåndsbestilles. 
 
Formål med utlånet er å stimulere og gi alle mulighet til friluftsliv og økt fysisk aktivitet i kommunen.
 
Hattfjelldal kommunes utstyrssentral låner ut fritidsutstyr vederlagsfritt til låntakere som bor i Hattfjelldal
 
Låntakere må være over 18 år.
 
Utstyrssentralen står ikke ansvarlig for bruk av utstyr, og all bruk av utstyr skjer på eget ansvar. Blir utstyr ødelagt utover normal slitasje, må lånetaker selv dekke kostnader ved reparasjon eller innkjøp av nytt utstyr.
 
Lånt utstyr skal leveres tilbake i den stand utstyret ble levert i. Avvik skal innrapporteres til de ansvarlige for utstyrssentralen ved innlevering av utstyr. Lavvo og annet utstyr skal være tørt og rent når det leveres inn. Dersom utstyr ikke leveres tilbake til avtalt tid, vil det bli avlevert en politianmeldelse på lånetaker.
 
Der aktiviteten tilsier det, skal en bruke beskyttelsesutstyr.
 
Hvordan bestille utstyr
Alt utstyr må forhåndsbestilles. Vi anbefaler at du sender mail til: Hattfjelldal servicekontor. Vi tar også imot bestilling på telefon 751 84 800 mellom kl. 10 - 14.
 
 
 
Med hilsen
Hattfjelldal servicekontor
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS