Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Brukermedvirkning i skolen

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være

  • samarbeidsutvalg (grunnskolen)
  • skolemiljøutvalg (grunnskolen)
  • skoleutvalg (den videregående skolen)
  • elevråd (begge skoleslag)
  • foreldreråd (grunnskolen)

Kriterier/vilkår

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

Regelverk

Opplæringslova kapittel 11 og § 9a-6

Lover

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Kontaktinformasjon

Avdeling:
Oppvekst
Telefon:
75184800
Epost:
post@hattfjelldal.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset, 8690 Hattfjelldal
Besøksadresse:
Rådhuset, 8690 Hattfjelldal

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS