Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Bostøtte

Hva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.
 
Hvor er bostøttekontoret i kommunen?
Kommunens servicekontoret, O. T. Olsensvei 3 A, 8690 Hattfjelldal
 

Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.
 
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.
 
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.  
 

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no . Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

 
For mer informasjon klikk på tekst med understrek
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS