Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Boligtilskudd til tilpasning av bolig 2019

Hattfjelldal kommune har disponible tilskuddsmidler til tilpasning av bolig for videretildeling.

Kommunen kan gi tilskudd til tilpasning av bolig til enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne. Tildeling gjøres etter en økonomisk behovsprøving og tilpasningen må være hensiktsmessig.

Husbanken fastsetter tildelingskriteriene.

Hvem kan få tilskudd?

Husstander som har behov for tilpasset bolig på grunn av funksjonsnedsettelse kan få tilskudd.

Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak, kan søke kommunen om tilskudd til tilpasning for å tilrettelegge boligen med tanke på alderdommen. Dette innebærer å være i forkant av behovet for en tilrettelagt bolig slik at man fortsatt kan bo hjemme ved senere sykdom, funksjonsnedsettelse eller generell alderdomssvekkelse. Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre tilretteleggingstiltak mens man ennå har helse og overskudd til å initiere og gjennomføre tiltakene. Med eldre menes, i denne sammenhengen, personer som nærmer seg pensjonsalder eller som er pensjonister.

Hvilke typer boliger kan det gis tilskudd til:

 • tilpasning av eid bolig
 • tilpasning av leid privat bolig
 • tilpasning av leid kommunal bolig

Hvilke type utgifter kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til utgifter knyttet til spesialinnredning/spesialtilpasning/ombygging i forhold til tilrettelegging av både nye og eksisterende boliger, samt uteområder, som f.eks.:

 •  utvendig terrengarbeid der det er nødvendig for å bedre tilgjengeligheten
 •  spesialinnredning av kjøkken/bad
 •  forsterkning av bygningskonstruksjoner for å kunne tåle belastning fra heis eller andre tekniske installasjoner
 •  påbygging/ombygging av bolig for å få alle nødvendige rom på ett plan
 •  utvidelse av døråpninger/rom/korridorer
 •  bytte av dører, inkludert branndører
 • fjerning av terskler og terskelplater
 •  installering av eller tilrettelegging for velferdsteknologi som får boligen til å fungere bedre og forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon
 •  andre arbeider som er nødvendig for at personer med funksjonsnedsettelse fortsatt kan bo hjemme

Søknad gjøres elektronisk ved å gå inn på www.husbanken.no.

Ved spørsmål, ta kontakt med servicekontoret ved Hattfjelldal rådhus.

SØKNADSFRIST:  01.11.2019

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS