Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Besøkshjem

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned og/eller  ettermiddager. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen har behov for tilgang på ulike typer besøkshjem.  Rekruttering skjer ofte ved konkrete forespørsler, for eksempel etter ønske fra familien som skal ha avlastning.

Du kan gjerne henvende deg til kommunen på eget initiativ dersom du kan tenke deg til å bli besøkshjem.

Det er for tiden et særskilt behov for besøksfamilier rettet mot barn av asylsøkere og støttefamilier/”fadderfamilier”  til våre bosatte flyktninger.

Besøkshjem gis arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning etter veiledende satser fra KS.

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier

Kriterier/vilkår

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Lover

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-10 - politiattest
 

Kontaktinformasjon
Avdeling:
Sosialavdelingen.
Telefon:
75184800
Epost:
post@hattfjelldal.kommune.no
Postadresse:
O. T. Olsensvei 3 A, 8690 Hattfjelldal
Besøksadresse:
Rådhuset, 8690 Hattfjelldal
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS