Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Besøk av Zawar Group i Hattfjelldal

Zwar Group

På bilde: Fra venstre, ordfører Harald Lie, Dr. Vijay Zawar, styreleder i Zawar Group, Markku Iljina, Geoconsulting og Asgeir Almås, styreleder Hattfjelldal Vekst

Torsdag 22. november hadde vi trivelig besøk av Zawar Group som har rettigheter til en del mineralforekomster i skandinavia. Deriblant noe i Hattfjelldal.

Vi har derfor hatt et første møte med dem der vi har blitt litt kjent med hverandre. Vi la frem kommunens næringsplan og fortalte litt om historien i Hattfjelldal med blant annet kraftutbygging, skognæring, treforedling, landbruk og reindrift. Zawar Group la også frem litt om hvor de var i prosessen og beskrev hva de drev med.

Slike prosesser tar lang tid og enn så lenge var det bare et møte for å hilse på hverandre. Vi ønsker Zawar Group lykke til med videre sonderinger.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS