Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Ambulerende skjenkebevilling

 

Ambulerende skjenkebevilling / skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning
Beskrivelse
Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.
  • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke.
  • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger.
Bevillingen kan gjelde
  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
  • all alkoholholdig drikk
Kriterier/vilkår
All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år.
Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.
 
Pris for tjenesten
Gebyr for skjenking i  enkeltansledning koster fra 01.01.17 kr. 350,-.
 
Regelverk
Gjeldende lov og regelverk
Se alkoholloven § 1-6 annet ledd (enkelt anledning) og § 4-5 (ambulerende skjenkebevilling)
 
Praktiske opplysninger
Du må søke skriftlig i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.
 
Søknadskjema
Søknadsfrist
Søknadsfristen er minst 14 dager før arrangementet skal finne sted.  Søk elektronisk her: Skjenkebevilling - enkel anledning/ambulerende
 
Søknaden sendes til
Hattfjelldal kommune v/sosialavdelingen
 
Saksbehandling
Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet.
Det er rådmannen som fatter vedtak om ambulerende skjenkebevilling eller skjenkebevilling for enkeltanledning.
Du får skriftlig melding om vedtaket.
 
Saksbehandlingstid
Behandlingstiden er vanligvis én uke.
 
Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.
 

Regelverk

Lover
Forskrifter
Retningslinjer

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS