Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Adopsjon

Praktisk informasjon

Bufetat har ansvaret for utredning av adopsjonssaker. Dette er ikke lenger en kommunal tjeneste.


Veiledning

Norske myndigheter krever at adopsjon av barn fra utlandet må skje gjennom en av de tre adopsjonsforeningene nevnt over. Du kan kontakte en av dem for å få informasjon og tegne medlemskap. Bekreftelse på at en av disse har påtatt seg å formidle adopsjon, er ett av vedleggene som skal følge søknaden. Bufetat kan gi råd og veiledning om søknaden. Ved parallelle søknader om barn innenlands og utenlands forberedes to søknadssett. Du kan kontakte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), sekretariatet for Faglig utvalg for adopsjonssaker, vedrørende søknad om å bli registrert som adoptivsøker innenlands. Telefon 46 61 50 00, post@bufdir.no .

 

Søknaden sendes til

Søkere bosatt i Nordland, Troms og Finnmark skal sende sin søknad til:

Bufetat, region nord

Postboks 2233

3103 Tønsberg 

Søknadsskjema og informasjon om hvilke vedlegg som må følge søknaden finnes på www.bufetat.no.

 

Saksbehandling

Fra 1.februar 2015 er ansvaret for å utrede adoptivsøkere overført fra kommunen til Bufetat (Barne,- ungdoms- og familieetaten).

Når Bufetat har mottatt søknaden med alle vedlegg og attester, vil fosterhjemstjenesten i regionen bli bedt om å utrede søkerne og utarbeide en sosialrapport.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS