Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Høring - Foreslåtte endringer i renovasjonsforskriften for SHMILs eierkommuner

Representantskapet hos Shmil foreslår en del endringer i renovasjonsforskriften. Av størst interesse for innbyggerne antas å være forslaget om at campingvogner/bobiler som står permanent oppstilt på ett sted mer enn 3 måneder pr. år, skal omfattes av tvungen fritidsrenovasjon.

Høringsbrev - Oversendelse av felles renovasjonsforskrift for SHMILs eierkommuner.pdf

Protokoll fra møtet 14. november 2019.pdf

Revidering av SHMILs renovasjonsforskrift.pdf

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene datert 17.10.19.pdf

Retningslinjer til renovasjonsforskriften.pdf

 

Høringsinnspill sendes Hattfjelldal kommune: post@hattfjelldal.kommune.no innen 15.02.2020. Formannskapet i Hattfjelldal kommune vil behandle saken, og kommunens høringsuttalelse vil så bli oversendt Shmil.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS