Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

100% stilling som fagsykepleier

Vi har ledig en nyopprettet 100% stilling som fagsykepleier fom snarest. Stillingen inngår i turnus. Arbeidssted for tiden er i enhet for institusjonstjenester og enhet for hjemmebaserte tjenester. Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke.

 

Stillingens ansvar- og arbeidsområde:

  • Opplæring av ansatte, pårørende og brukere
  • Iplos
  • Ajourføring av rutiner og prosedyrer
  • Internkontroll
  • Fag og rapportsystemer
  • Stedfortreder for enhetslederne i institusjonsbaserte og hjemmebaserte tjenester
  • Noe prosjektarbeid må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som sykepleier

- Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor

- Tverrfaglig forståelse

- Innovative løsninger

- Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team

- Gode IT kunnskapet

- Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå

- Førerkort kl. B

 

Vi tilbyr:

- Lønn etter avtale

- Pensjonsordning i KLP

- Muligheter for videreutdanning

 

Hos oss får tilgang til:

- Kommunal bolig

- Barnehageplass

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25.

Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

 

For nærmere og generelle opplysning om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår hjemmeside på www.hattfjelldal.kommune.no.

 

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås hos ved henvendelse til kommunalsjef for Helse- og omsorg Turi Thorsteinsen, tlf. 75 18 48 52 eller mobil 93 44 17 73, eller til enhetsleder for hjemmebaserte tjenester Sigrid Steinslett tlf. 75 18 48 96 eller mobil 48 19 9911.

 

Søknad med cv sendes enten elektronisk  via vår hjemmeside, eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal innen 19.01.2020.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS