Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Pris for tjenesten

Gjennomføring av etablererprøven koster kr 300,-. Dersom beløpet skal faktureres, kommer det et fakturagebyr på kr 50,- i tillegg.

Lover

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 5 Krav om etablererprøve

Forskrifter

Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted

Forskrifter

Orientering om etablererprøven (rundskriv)

Praktisk informasjon

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må selv skaffe læremateriell og lære bestemmelsene.Når du mener du kan ta prøven må du ta kontakt med NT (avd. for næring og teknisk) for å avtale tidspunkt for avleggelse av etablererprøve.
Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter for å avlegge prøven.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Saksbehandlingstid

Det skal tilrettelegges for at prøven kan tas innen to måneder etter at søknad er framlagt.

Kontaktavdeling
Avdeling: NT
 
Telefon:
75184800
Epost:
post@hattfjelldal.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset, 8690 Hattfjelldal
Besøksadresse:
O. T. Olsensvei 3 A, 8690 Hattfjelldal

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS