Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Bygdeutviklingsmidler

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan søke om bygdeutviklingsmidler til:

Bygdeutviklingsmidler, som avsettes over jordbruksavtalen, skal legge til rette for verdiskaping i jordbruket, desentralisert bosetting og like muligheter for kvinner og menn. Det søkes elektronisk.

Målgruppe

Landbruksforetak og foretak som driver næringsutvikling med utgangspunkt i landbrukets ressurser.

Kriterier/vilkår

Søknaden blir vurdert i forhold til de fylkesvise retningslinjene som er utarbeidet av Innovasjon Norge.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Fylkesmannen utarbeider den regionale strategien for bygdeutviklingsmidlene. Denne strategien danner igjen grunnlag for de fylkesvise retningslinjene som Innovasjon Norges distriktskontorer utarbeider.

Lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 

Praktisk informasjon

Vedlegg

Prosjektplan/forretningsplan

Saksbehandling

Kommunen tar imot søknad om bygdeutviklingsmidler, foretar en vurdering av søknaden og videresender den til Innovasjon Norges distriktskontor, som avgjør saken.

Saksbehandlingstid

Innen én måned fra søknaden har ankommet Innovasjon Norge, skal du motta et foreløpig svar som angir hvem som er saksbehandler, og hva som er antatt saksbehandlingstid.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Innovasjon Norges distriktskontor innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Innovasjon Norge sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Innovasjon Norges klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon
Avdeling:
NT-avdelingen
Telefon:
75184800
Epost:
Postadresse:
Rådhuset, 8690 Hattfjelldal
Besøksadresse:
O. T. Olsensvei 3 A, 8690 Hattfjelldal
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS