Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Tilskudd til grøfting/drenering av jordbruksjord

Jordbruk

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet. Det gis ikke tilskudd hvis tiltaket er påbegynt før søknad er innvilget.

Nytt digitalt søknadssystem for søkere av tilskudd til drenering.


Søknader om tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Det har tidligere vært brukt papirsøknader, men fra nå kan du logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her. Det nye systemet skal sørge for rask og sikker søknads- og saksbehandling, til fordel for både søker og saksbehandlere i kommunen.

Du kan hente opp veiledning og forklaringer inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen har behandlet søknaden sendes svaret og vedtaket til foretakets innboks i Altinn – eller til Sikker Digital Post (evt. brev i posten hvis søker ikke har digital postkasse) hvis du søker om tilskudd til drenering som privatperson.

Slik gjør du:

  • Gå til siden www.altinn.no på internett
  • Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende
  • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eventuelt deg selv som privatperson dersom du søker om tilskudd til drenering som privatperson
  • Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til drenering i jordbruket.
  • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk).
  • Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i.

Du kan gi andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

Helgeland landbruksrådgivning er behjelpelig med å sette opp plan.


Har du spørsmål?

Har du spørsmål om søknaden eller spørsmål om tilskudd til drenering av jordbruksjord rettes disse til kommunen.

Det er ingen søknadsfrist i Hattfjelldal kommune.


Mer informasjon om ordningen, bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt finner du på
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/drenering/om-tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord
Her finner du også nyttige tips til utfylling av søknadskjema.


Veiledningsvideo for ligger på fagsidene hos Landbruksdirektoratet under panelet Hvordan søke?

Dersom det er tekniske problemer med søknadskjemaet kan dette meldes til support@landbruksdirektoratet.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS