Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Veterinær

Veterinær
Mandag – fredag kl. 08:00 – 16:00 skal følgende tlf.nr. benyttes:  75 18 41 55.
Mandag – fredag kl. 16:00 – 08:00, og i helger skal følgende tlf.nr. benyttes:  954 07 137.  Dette er tlf.nr. til Grane / Hattfjelldal vaktdistrikt.

Vi sakser fra Rammeavtale mellom Den norske veterinærforening (DNV) og Kommunenes Sentralforbund (KS):

 
8. Plikter i veterinærvakten
 
Deltaker i veterinærvakten som har vakt, skal være tilgjengelig, være beredt til og sørge for uten ugrunnet opphold:
a)      å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14,
b)      å yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern- eller næringsmessige hensyn, og
c)       å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse.
 
Deltaker i veterinærvakten som ikke har vakt og som ikke tar oppdraget selv, skal sikre at henvendelser blir henvist til vakthavende veterinær. Deltaker i Veterinærvakten som ikke har vakt, er på lik linje med andre veterinærer underlagt bestemmelsene om nødhjelp i dyrehelse-personelloven § 14.
 
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS