Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Lag og foreninger

Gi beskjed til kommunenes servicekontor ved endring av oversikten.  Send e-post til:  servicekontoret

Gruppe 1.

Det tradisjonelle kulturområdet:

Hattfjelldal ungdomslag

Arnstein Ingebrigtsen

(arnstein.ingebrigtsen@hattfjelldal.kommune.no)

Gammeldansens venner (underlagt Hattfjelldal Ungdomslag)

Bjørn Elstad

Tut Å Bles (musikkorps)

Bjarne Haugen (bjarne.gunnvald@gmail.com)

Hattfjelldal Historielag

Hilde Dalen (odalen@online.no)

Steelgitar Scandinavia

Asgeir Almås

Hattfjelldal Husflidslag

Annie Bråten

(ma.an.ma.si@hotmail.com)

 

 

 

Gruppe 2.

Idrett,friluftsliv,fysisk fostring:

Arbor Bedriftsidrettslag

Stein Are Dahl  907 89 560

(stein-are@arbor.no)

Hattfjelldal Badminton

 

Hattfjelldal idrettslag

Tora Bakken Mjølkarlid 957 30 439

(tora.b.mjolkarlid@hattfjelldal.kommune.no)

 

Hattfjelldal Idrettsråd

Steinar Hanem(steinar_hanem@hotmail.com)

Hattfjelldal IL barneidrett

Ann-Elen S. Olsen

Hattfjelldal IL forballgruppe

 

Hattfjelldal IL skiskyttergruppa

Rune Steinbakken

Hattfjelldal Jakt- og fiskelag

Bjørn Finseth

(bjofin@vgs.nfk.no)

Hattfjelldal Elgjegerforening

Alf Tjønna  920 32 635

(alftjonna@hotmail.com)

FYSAK

Jose Eliassen

(jose.grolid.eliassen@hattfjelldal.kommune.no)

Hattfjelldal Bootstompers Linedanceklubb

Solveig Johansen

Røsvatn Pistolklubb

Jon Farbu (jon.farbu@live.no)

Susendal IL skigruppe

Asle Vollan

Susendal Jaktskytterklubb

Gunn Sønsterud

SUSILUL (Susendal idretts- og ungdomslag)

Cesilie Larsen, 995 00 796

(larsencesilie@hotmail.com)

Susna Skytterlag

Roger Børresen

Unkervatn Skytterlag

Johan Torfinn Hagen (unkervatn@skytterlag.no)

Hattfjelldal Snøscooterforening

 

Hattlaks Bedriftsidrettslag

Bjørn Finseth, 979 85 224

(bjofin@vgs.nfk.no)

Hattfjelldal skytterlag

 

Gruppe 3.

Barn og ungdom:

Kirkens barne/ungdomsarbeid

Wenche Olsen Lund (tlf. 979 79 911)

Aktiv 4H

Åkervik Grendelag. Leder Ingrid Sjåvik

Susna 4H

 

(Hattfjelldal KFUK/KFUM – speidere)

(Trine Gartland og Mette Hagen)

Friidrettsgruppa

Kjell Vidar Norheim

(Barnas turlag (Brurskanken turlag)

 

Gruppe 4.

Humanitære og sosiale organisasjoner:

Vestre krets sanitetsforening

Solveig Jacobsen 990 05 529

(solknuten@online.no)

Susendal aktivitetsforening

Bjørg Eldsmo Bolstad

Brenna Sanitetsforening

Bente Sørmo

Ga.aasen@frisurf.no

Ørjedal Sanitetsforening

Milfrid Aakre Nilsen

Åkervik Grendelag

Randi B. Ingebrigtsen 995 26 632

Grubben Grendelag

Sveinung Bjørkås

(sveinungigrubben@gmail.com)

Elsvatn Grendelag

 Kalle Vesterlid

(karl.vesterlid@sameskolen.no)

Varntresk Grendelag

Asgeir Sørdal

Skarmodal/Unkervatn Grendelag

Ingjerd Hagen (hagen.ingjerd@gmail.com)

Susendal Bygdelag

Marit Mikkeljord

(marit.mikkeljord@hattfjelldal.kommune.no)

LHL Hattfjelldal

Svein Tjønna tlf. 41424175 

Tore Heggli

(tormehe@online.no)

Grane og Hattfjelldal lag for hørselshemmede

Bjørn Berntsen

Hattfjelldal Røde Kors hjelpekorps

Linda M. Aaslid (linda.mari@aaslid.no)

Hattfjelldal pensjonistforening

Alf Tjønna

(alftjonna@hotmail.com)

Hattfjelldal og Grane Demensteam

 

Hilde Paulsen

 

Gruppe 5.

Religiøse organisasjoner:

Hattfjelldal Misjonsforening

Anne B. Erlandsen 75 18 53 49 anneerlandsen@sensewave.com

Hattfjelldal Pinsemenighet

Steinar Lund, Svenningdal 8680 Trofors

Varntresk Misjonsforening

Astrid Simonsen 75 18 51 20

Hattfjelldal Menighetsråd

Anne Tove Erlandsen Lie

Formiddagstreff på bo- og servicesentret

 

Gruppe 6.

Politiske organisasjoner:

 Hattfjelldal Kristelig Folkeparti

John O. Erlandsen 75185349 john.o.erlandsen@c2i.net

 Hattfjelldal Sosialistisk Venstreparti

Louise Fontain

louifont@online.no

 Hattfjelldal Senterparti

Harald Lie

 Hattfjelldal Arbeiderparti

Asgeir Almås

Gruppe 7.

Fagorganisasjoner og næringsorganisasjoner:

Utdanningsforbundet, HTV

Kjell Vidar Norheim

Hattfjelldal Sau- og geitavlslag

Laila Hoff 920 51 459

(laihof@vgs.nfk.no)

Hattfjelldal Bondelag

Rune Finseth

Hattfjelldal Bonde- og småbrukerlag

Eivind Hoff (ebruno@online.no)

Hattfjelldal skogeierlag

Jan Sundset

Den Norske Lægeforening

Britt Blauenfeldt Petersen

Fagforbundet Hattfjelldal

HTV: Håvard Nygård

Leder:Liz I. Hansen

fagforbundethattfjelldal@yahoo.no

NAFO

Jan Inge Helmersen

NITO (Norges Ingeniørorganisasjon

Børge Odden

Norsk Sykepleierforbund

HTV-Linda Mayken Olsen

 

Delta

Marit Sirijord

NEGOTIA klubb Arbor

Vidar Rustad

Gruppe 8.

Hobbygrupper

Hattfjelldal Bridgeklubb

Torgrim Dalen

Hattfjelldal Flyklubb

Kurt R. Konradsen 902 06 678

Hattfjelldal MC-klubb

 Johan Torfinn Hagen, 480 42 595

Hattfjelldal Mikroflylag

Ligger under Mosjøen Mikroflylag

Hattfjelldal Kite og Kajakk

 

Damekabaret

 Rigmor Rørvik

Herrerocken

Espen Løkholm

Oppdatert 07.05.2018

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS