Fastsettelse av samisk navn på Hattfjelldal kommune

I statsråd i dag er Aarborten tjïelte fastsatt som samisk navn på Hattfjelldal kommune og
Aarborte som samisk navn for Hattfjelldal i medhold av kommuneloven § 3 nr. 3.

Fastsettelse av rekkefølgen skal være 1. Aarborte og 2. Hattfjelldal
 

2019-06-14 Ann Kristin Rustad
Tips en venn  Skriv ut