Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Tilskudd til tilpasning av bolig

Husbanken har for  2018 bevilget Hattfjelldal kommune  kr 100 000 i tilskudd til tilpasning av bolig for videretildeling.   Søknadsfrist 1. juni 18.

Kommunen kan gi tilskudd til tilpasning av bolig til enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne. Tildeling gjøres etter en økonomisk behovsprøving og tilpasningen må være hensiktsmessig.

Husbanken fastsetter tildelingskriteriene.

Hvem kan få tilskudd?

Husstander som har behov for tilpasset bolig på grunn av funksjonsnedsettelse kan få tilskudd.

Eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak, kan søke kommunen om tilskudd til tilpasning for å tilrettelegge boligen med tanke på alderdommen. Dette innebærer å være i forkant av behovet for en tilrettelagt bolig slik at man  fortsatt kan bo hjemme ved senere sykdom, funksjonsnedsettelse eller generell alderdomssvekkelse. Det kan  være hensiktsmessig å gjennomføre tilretteleggingstiltak mens man ennå har helse og overskudd til å initiere og gjennomføre tiltakene. Med eldre menes, i denne sammenhengen, personer som nærmer seg pensjonsalder eller som er pensjonister.

Hvilke typer boliger kan det gis tilskudd til:

 • tilpasning av eid bolig
 • tilpasning av leid privat bolig
 • tilpasning av leid kommunal bolig

Hvilke type utgifter kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til utgifter knyttet til spesialinnredning/spesialtilpasning/ombygging i forhold til tilrettelegging av både nye og eksisterende boliger, samt uteområder, som f.eks.:

 •  utvendig terrengarbeid der det er nødvendig for å bedre tilgjengeligheten
 •  spesialinnredning av kjøkken/bad
 •  forsterkning av bygningskonstruksjoner for å kunne tåle belastning fra heis eller andre tekniske installasjoner
 •  påbygging/ombygging av bolig for å få alle nødvendige rom på ett plan
 •  utvidelse av døråpninger/rom/korridorer
 •  bytte av dører, inkludert branndører
 • fjerning av terskler og terskelplater
 •  installering av eller tilrettelegging for velferdsteknologi som får boligen til å fungere bedre og forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon
 •  andre arbeider som er nødvendig for at personer med funksjonsnedsettelse fortsatt kan bo hjemme

Søknadskjema  kan lastes ned på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til servicekontoret. 

SØKNADSFRIST:  1. JUNI

Forskrifter
Skjema
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS