Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Tilskudd til landbruket 2017

                Det kan søkes om:

 

                Spesielle miljøvirkemidler i landbruket (SMIL), søknadsfrist 20. mars og 1. september 2017.

                Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

               Tilskudd til skogplanting, ungskogpleie, nydyrking, kjøp av landbruksareal, kjøp av melkekvote, samdrifter med passive deltakere, leie av melkekvote, grøfting,                      bruksoverdragelse av bruk i drift, salg av gårdsbruk som ikke er i drift, gjerde i konfliktområder, bruksutbygging/generasjonsskifte og oppstart av                                            maskinring.

 

                Rentemidler fra Hattfjelldal jordbruksfond – rentene skal nyttes til å fremme jordbruket i Hattfjelldal kommune.

               

                Kommunalt viltfond, søknadsfrist 20. mars og 1. oktober.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS