Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Forhåndstemmegivning ved valget 2013

Valg 2013

Gjelder både Storting- og Samtingsvalg.  Husk å ta med valgkortet og legitimasjon

 

 

Forhåndsstemmegivning:

Den ordinære forhåndsstemmegivningen foregår fra og med 10. august i valgåret, jf. valgloven § 8-1 første ledd. Da 10. august faller på en lørdag, starter forhåndsstemmegivningen første påfølgende hverdag, jf. § 15-5. Forhåndsstemmegivningen kan ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen, 6. september.                             Du kan forhåndstemme ved Rådhusets servicekontor mellom kl. 09:00 og 15:00 mandag - fredag.

Stemmegivning ved institusjon

Forhåndstemmegivning ved Hattfjelldal sykeheim foregår den 5. september mellom 09:00 - 10:30.
I trygdeboligene den 05. september mellom kl. 11:00 - 12:00.
Bo og servicesenteret den 5. september mellom kl. 13:00 - 15:00.
Etter valgloven § 8-3 annet ledd bokstav a skal det avholdes forhåndsstemmegivning på helseinstitusjoner. Dette omfatter sykehus, pleiehjem, etterbehandlingshjem mv. Det kan også mottas forhåndsstemmer hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjoner som nevnt foran, jf. valgforskriften § 25.
Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene, både beboere, personale og andre velgere.

Stemme hjemme:

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jf. valgloven § 8-3 sjette ledd.
Valgstyret har fastsetter svarfristen til 3. september, for når søknaden må være kommet inn til kommunen. Forhåndstemming vil da foregå den 4. september.
For å stemme hjemme setter vi søknadsfristen til 3. september der stemmegivningen vil skje den 4. september.
 
 

Informasjon om valgordningen finner du ved å klikke deg inn på www.valg.no

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS