Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Omstilling/utvikling

Omstilling 2018:

Kommunestyret behandlet sak (066/17) vedr. Budsjett 2018 i møte den 13.12.17 og fattet vedtak om bl.a. iverksetting av et omstillingsprosjekt.

Prosjektet er gjennomført i 2018 og endringstiltak ble vedtatt av kommunestyret i sak 037/18, den 21.06.18. Under denne overskriften finnes alle relevante dokumenter knyttet til denne delen av omstillingsprosjektet.

 

Utviklingsprosjekt helse og omsorg:

Dette prosjektet er en fortsettelse av omstillingsprosjektet fra 2018, hvor vedtatte tiltak i form av bemanningsreduksjoner og organisatoriske endringer, har skapt stort behov for ny organisering av Helse og omsorg. I tillegg er det behov for en gjennomgang av de samlede helse og omsorgstjenestene i kommunen, for å se på mer hensiktsmessige måter å organisere tjenestene og oppgavene på. Under denne overskriften finner du alle relevante dokumenter knyttet til dette utviklingsprosjektet.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS