Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Stillinger innen oppvekst fra 01.08.2019

Søknadsfrist 24.04.2019

Ved oppvekstsentrene i Hattfjelldal kommune er det fra oppstart av skole- og barnehageåret 2019/20 ledig et antall lærerstillinger, samt barnehagelærerstilling (pededagogisk leder ved Varntresk Oppvekstsenter). Det er noe fast stilling (30%), vikariater og midlertidige stillinger i barnehage og skole.

 

Spesifisering:

 • Hattfjelldal Oppvekstsenter
 • Hele og delstillinger som lærer (30 % fast / inntil 300% årsvikariat / midlertidige stillinger)

 

 • Susendal Oppvekstsenter
 • Delstilling som lærer (vikariat)

 

 • Varntresk Oppvekstsenter
 • Pedagogisk leder i barnehagen (fast / årsvikariat)
 • Delstilling som lærer (fast / årsvikariat)

 

Oppvekstsektoren i Hattfjelldal består av tre oppvekstsentre og voksenopplæring. Oppvekstsentrene i kommunen samarbeider tett og har felles pedagogisk plattform og satsningsområder. Skolene har deltatt i nasjonale satsinger de siste årene; Veilederkorpset, Ungdomstrinn i utvikling, og, Vurdering for læring, og alle skolene innførte Ipad for elever og ansatte i 2017. Skolene og barnehagene er helsefremmende.

Hattfjelldal Oppvekstsenter, skolen har ca 140 elever og ca.30 ansatte. Skolen er mottaksskole for bosatte flyktninger. Skolen har godt utstyrte lokaler som gir muligheter for fleksibel pedagogisk drift. Skolens nærområde har flerbrukshall, uteområde med kunstgressbane, klatrepark, skibakke, lysløype og skogareal gir utallige muligheter for fysisk aktivitet. Barnehagen ligger i kort avstand fra skolebygningene, og der holder ca. 40 barn og ca. 12 ansatte til. Barnehagen har tre avdelinger.

Susendal Oppvekstsenter holder til i gode lokaler og med et flott uteområde. Uteområdet består av lysløype og naturklatrejungel, ballbinge og fotballbane. Bygda Susendal har Børgefjell Nasjonalpark som nærmeste nabo, og ligger 25 km fra kommunesenteret. Susendal Oppvekstsenter har ca. 10 ansatte og ca. 20 elever fordelt på 1. – 7. klasse og ca. 5 barn i barnehagen.

Varntresk Oppvekstsenter ligger vakkert til ved Norges nest største innsjø, Røssvatnet, 42 km fra Hattfjelldal sentrum. Oppvekstsenteret har gode lokaler og godt tilrettelagt uteområde. Oppvekstsenteret har ca 9 ansatte og vil fremover ha ca 6 elever fordelt på 1. – 7. klasse og ca. 4 barn i barnehagen.

Voksenopplæringen gir opplæring til bosatte flyktninger og grunnskoleopplæring for voksne. Enheten er lokalisert i Hattfjelldal sentrum.

 

Vi søker etter personer som:

 • Kommuniserer godt med barn og voksne, og er trygge og tydelige rollemodeller.
 • Samarbeider godt og bidrar positivt i arbeidsmiljøet.
 • Er løsningsorienterte og har et positivt fokus.
 • Er profesjonelle, systematiske, fleksible og lojale.
 • Viser evne og vilje til utvikling og nytenking.
 • Bidrar til og sørger for gode relasjoner i alle ledd.

 

Kompetansekrav – gjelder alle stillinger:

 • Vi søker etter lærere, barnehagelærere og assistenter med godkjent utdanning.
 • Fagønsker i skolen: spansk, musikk, engelsk 1-7, norsk for fremmedspråklige og flerkulturell forståelse, og / eller som har erfaring fra arbeid med minoritetsspråklige barn. (Susendal oppvekstsenter ønsker kroppsøving og musikk.)

 

Personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt. Det vil være et antall interne søkere som har fortrinn i tilsettingsprosessen.

Vi kan være behjelpelig med å skaffe:

 • Bolig.
 • Barnehageplass.

 

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler. De som ansettes i stillingene plikter å levere gyldig politiattest utstedt i medhold av opplæringslova §10.9 og barnehageloven § 19. Politiattest skal ikke legges med søknaden.

 

For nærmere og generelle opplysninger om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår hjemmeside på www.hattfjelldal-kommune.no

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Kommunalsjef for Oppvekst og kultur Fred Johansen, tlf. 75 18 48 20 / 47649380, eller:

rektor Inger Lise Bleikvassli ved Varntresk Oppvekstsenter, tlf 751 84917 / 97151194

rektor Wenche Daleng ved Susendal Oppvekstsenter, tlf 751 84913 / 47614700

rektor Lillian Sætern ved Hattfjelldal Oppvekstsenter, Telefonnr 751 84881 / 41544285

 

Søknad med cv sendes enten elektronisk via skjema, eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal innen 26.04.2019.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS