Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske bygg i privat eie 2019

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2020  fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie– Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2020.

 

Hvem kan få tilskudd:

Private eiere av freda samiske bygninger

Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger/anlegg i kystlandskap

Arrangører av kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting

 

Søknadsfrist er 15. november 2019

 

Søknadsskjema og ytterligere informasjon om ordningen finnes på Sametingets nettside  sametinget. no eller kan nås direkte Ved å følge denne linken.

 

https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend/Tilskuddsmidler-2020-Freda-samiske-bygninger-i-privat-eie

 

 

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS