Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Løypekort for snøscooter

Selges på kommunens servicekontor i papirformat og elektronisk på www.scooterkort.no.  Bruk linken for å se hvilke løyper som er åpnet.

Løypesjefen melder om fine forhold i løypa, men ber folk være oppmerksomme på vindhull.

 

2017-01-18

Hattfjelldal kommunestyre vedtok og fastsatte den 15.12.2016 Løypeplan for snøscooter i Hattfjelldal 2016-2023.

Planbeskrivelse av 17.11.2016, utredninger og hensynsbeskrivelse av 19.9.2016 og løyper illustrert i løypekart av 29.11.2016, med tilhørende forskrift datert 15.12.2016 med bestemmelser om bruken av løypene, ble vedtatt. Dette med hjemmel I Lov og motorferdsel I utmark og vassdrag og Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

2016-12-19
Web levert av CustomPublish AS