Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Signering av midlertidig samarbeidsavtale mellom Hattfjelldal kommune og Sametinget.

Kestikalo og Lie

Ordfører Harald Lie, Rådman Stian Skjærvik og Samisk Språkkonsulent Charlotta Kappfjell deltok på Sametingets kommune seminar i Tromsø 24-25 mai.

Temaet var Kommunekategorier og eventuelt ny tilskuddsmodell.

Sametinget har utarbeidet en modell som skal tilpasses hver enkelte kommune som inngår i en tospråklig forvaltningskommune.

Kommunekategorienen er: -Språkutviklingskommune, Språkvitaliseringskommune, By kommune og Språkressurskommune.

Denne oppdeling av språkforvaltningskommuner er en oppfølging av NOU Hjertespråket 2016:18 som tidligst blir vedtatt i departementet før 2020.

Der de nye språkområdene differensierte forpliktelser til kommunene.

Alle språkforvaltningskommuner har i ettertid fått uttalts seg til Sametinget, om hva slags kommune ser seg at de er.

I anledning av dette seminar, skrev Sametingspresidenten Aili Keskitalo og vår Ordfører Harald Lie under på et midlertidig samarbeidsavtale om bruken av tospråklighetsmidlene fra 2018-2020 mellom Sametinget og Hattfjelldal Kommune.

Avtalen er lagd opp etter kommunens 3.års plan som tospråklig forvaltningskommune. kommune.

 

 

Charlotta Kappfjell

Aarborten gïelekonsuvleente jih kultuvrebarkije

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS