Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Råd for eldre og funksjonshemmede

Eldre og funksjonshemmede skal slik loven krever, ha egen representasjon i alle kommuner. For mindre kommuner gis det aksept til å slå sammen Råd for eldre og Råd for funskjonshemmede. Dette har Hattfjelldal kommune valgt å gjøre. Rådet er sektorovergripende, og skal være et rådgivende organ for kommunen. 

Rådet kan ta opp saker på eget initiativ, og skal uttale seg til forhold som berører eldre og funskjonshemmede innenfor plan- og bygningssektor, skole og barnehage, kultur, idrett og friluftsliv samt helse- og omsorgssektor. Rådet behandler ikke saker for den enkelte bruker, men inviterer enkeltpersoner, foreninger og lag til å fremme innspill til saker som kan bedre livsvilkårene /hverdagen for de aktuelle gruppene.

Medlemmer i Råd for eldre og funksjonshemmede valgperioden 2015-2019:

Medlemmer:
Representerer:
Leder: Knut Jacobsen
Landsforeningen for hjerte og lungesyke avd. Hattfjelldal
Nestleder: Hellen Brennbakk
Hattfjelldal pensjonistlag
 Geir Rustad
Unge funksjonshemmede
Sølvi Andersen,
Hattfjelldal kommunestyre
Harald Lie
Ordfører
Varamedlemmer:
 
Arne Steinbakken
Hattfjelldal pensjonistlag
Ingrid E. Sørdal
Landsforeningen for hjerte og lungesyke avd. Hattfjelldal
Malin Torgersen
Hattfjelldal kommunestyre
Mona Fagervold
Hattfjelldal kommunestyre
Stine R. Engdal
Unge funksjonshemmede


 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS