Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Andre søknadsfrist for søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i 2018 er 15. oktober, og da er det både husdyrprodusenter, foretak med planteproduksjon og foretak med bikuber som kan levere søknad. Du kan søke fra og med 1. oktober, som er telledatoen. Jeg anbefaler at du er tidlig ute med å søke.

 

Lever innen søknadsfristen 15. oktober

Du kan levere søknaden fra og med 1. oktober, som er telledato.

Søknadsfristen er 15. oktober

Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. oktober.

Det er ikke mulighet til å levere søknad etter søknadsfristen er gått ut.  Hvis du ikke har levert søknaden innen fristen, vil søknaden bli avvist. Dispensasjon fra søknadsfristen kan fortsatt gis ved særlige tilfeller.

 

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i oktober?

Du kan søke om:

tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018.

husdyrtilskudd (unntatt ammegeit og sau).

tilskudd til økologisk areal og husdyr.

tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser.

distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum omsatt i 2018.

areal- og kulturlandskapstilskudd.

tilskudd til dyr på beite.

tilskudd til dyr på utmarksbeite.

driftstilskudd til melkeproduksjon.

driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon.

 

Du registrerer dyr som gir grunnlag for:

tilskudd for avløsning ved ferie og fritid for 2018.

tilskudd for grovfôrareal.

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS