Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Oversikt over ansatte

KONTAKTINFORMASJON

Tittel Navn Telefon E-post adresse
       
Ordfører Harald Lie 75 18 48 03 harald.lie@hattfjelldal.kommune.no
       
SENTRALADMINISTRASJON      
Rådmann
Stian Skjærvik
75 18 48 05
Personalrådgiver Anne Haugberg 75 18 48 07 anne.haugberg@hattfjelldal.kommune.no
Servicekontor
Ann-Kristin N. Rustad
75 18 49 25
Arbeidsleder
Marit Hatten
75 18 48 02
Formannskapssekretær
Mona Vik
75 18 48 01
 
 
 
 
KOMMUNEKASSE/LØNN OG PERSONAL
 
 
 
Økonomisjef
Jim Ingebrigtsen
75 18 48 47
Regnskapssjef
Lise Bråten
75 18 48 36
Sekretær
Line Sandnes
75 18 48 37
Konsulent lønn og personal
Britt Tustervatn
75 18 48 50
Sekretær lønn og personal
Karen Heidi Børresen
75 18 48 51
 
 
 
 
IKT
 
 
 
IKT-leder
Børge Odden
75 18 48 10
Senior-IKT-konsulent
Gunnar Moxnes
75 18 48 12
IT-konsulent
Elisabeth Fjellstrøm
75 18 48 11
 
 
 
 
NÆRING- OG TEKNISK AVDELINGEN
Kommunalsjef
Bjarne Haugen
75 18 48 31
Skogbrukssjef
Jan Inge Helmersen
75 18 48 33
Jord- og arealplansjef
Ragnhild Haugen
75 18 48 34
Vedlikeholdskoordinator
Jon Pedersen
75 18 48 14
Landbruksveileder Lisbet Nordtug 75 18 48 30 lisbet.nordtug@hattfjelldal.kommune.no
       
 
 
 
 
 
HELSE OG OMSORG
 
 
 
Kommunalsjef
Elisabeth Bogfjellmo
75 18 48 52
Enhetsleder miljøterapitjenesten
Kristin Johansen
75 18 48 53
Enhetsleder sykeheim
Turi Thorsteinsen
75 18 49 03
Enhetsleder hjemmetjenesten
Sigrid Steinslett
7518 48 96
Enhetsleder miljøterapi
Mette Hagen
75 18 49 01
Saksbehandler Katrine M. Sørdal 75 18 48 69 katrine.moberget@hattfjelldal.kommune.no
Legekontoret
Ekspedisjon
75 18 48 70
 
Enhetsleder helse/kommunelege I
Britt B. Petersen
75 18 48 70
Kommunelege II
Natalie Madsen
75 18 48 70
Helsesøster
Tora Mjølkarli
75 18 48 75
Jordmor
Heidrun Sjåvik
75 18 49 42
Fysioterapaut
Sara Profors
75 18 48 93
Sara.Profors@hattfjelldal.kommune.no
Enhetsleder sosal- og barnevern
Anne Margrethe Simonsen
75 18 48 00
Miljøterapaut Torvid Aakvik 95 17 54 88 torvid.aakvik@hattfjelldal.kommune.no
Psykisk helse- og rustjenesten      Ida Nordlund 95 09 21 15 ida.nordlund@hattfjelldal.kommune.no
Ungdomskoordinator
Terje Håkonsen
472 69 687
       
 
 
OPPVEKST OG KULTUR
Kommunalsjef
Lars Gunnar Marken
75 18 48 20
Konsulent oppvekst og kultur
Aud Ringsø
75 18 48 94
aud.ringso@hattfjelldal.kommune.no
Rektor Hattfjelldal oppvekstsenter
Lillian Sætern
75 18 48 81
Sekretær Hattfjelldal oppvekstsenter
Liz I. Hansen
75 18 48 80
Rektor Susendal oppvekstsenter
Wenche Daleng
75 18 49 13
Rektor Varntresk oppvekstsenter
Inger Lise Bleikvassli
75 18 49 17
Bibliotekar
Bjørg-Heidi B.Finseth
75 18 48 90
Konsulent frivilligsentralen
Aud Ringsø
75 18 49 11
Ungdomsarbeider
Benny Gullholm
75 18 48 21
Språkkonsulent/kulturformidler Charlotta Kappfjell 75 18 48 94 charlotta.kappfjell@hattfjelldal.kommune.no  
Voksenopplæringen   46 93 21 10  
       
NAV Hattfjelldal leder Janne-Britt Nilsskog 55 55 33 33  
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS