Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Referater fra møter

Presentasjon fra folkemøtene i mars 2018

2018-03-14

Utredning og analyse

Her finner du dokumentasjon fra utrednings- og analysearbeidet.

2018-02-26

Informasjonsskriv

Her finner du informasjon som er sendt ut til ansatte i kommunen i omstillingsarbeidet.

2018-02-26

Styringsdokumenter

Her finner du overordnede planer og vedtak fra kommunestyret og partsammensatt utvalg.

2018-02-26
Web levert av CustomPublish AS