Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

Nå kan du søke om Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018, frist 8. desember 2017.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er ett av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner vil kunne søke om tilskudd.

 

Utlysning, søknadsskjema og frist :  tilskuddsordningens nettside

Her finner du allerede nå informasjon om søknadsfrist, Regelverk , samt Søknadsprosess og årsplan som viser kommunens oppgaver og når de må utføres.

 

Hattfjelldal kommune
Helse- og omsorgsavdelingen
v/Anne-Margrethe Simonsen
Enhet for sosial- og barneverntjenester
O.T.Olsens vei 3a
8690 Hattfjelldal
 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS