Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Næring- og tekniskavdeling

Teknisk- og næringsavdelingen er tredelt;

  • teknisk drift
  • eiendomsforvaltning, renhold
  • næringsutvikling
 
Vi er her for å hjelpe våre kunder og for å ta ansvar for kommunal infrastruktur (vei, vann, avløp) og annen kommunal eiendomsforvaltning. Vi gir råd og veiledning i saker vedr bygging, oppmåling, landbruk (jord og skog), rovvilt, skogforvaltning, plan- og byggesaker, naturforvaltning, forurensning, næringsutvikling, motorferdsel i utmark  m.m.

 

Førstelinjetjenesten innen næringsutvikling flyttes fra kommunen og ut i Hattfjelldal Vekst.
Hattfjelldal Vekst jobber med:
  • Videreutvikling av lokale og regionale industribedrifter
  • Etablere nye vekstkraftige bedrifter og utvikle forretningsideèr gjennom inkubasjon
  • Tiltrekke seg attraktive virksomheter og nøkkelaktører til regionen

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS