Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Vannscooter i Hattfjelldal kommune.

Informasjon om forskrift om bruk av vannscooter i Hattfjelldal kommune.

2017-06-06

Oversikt over leiekjørere, fastboende som i ervervmessig øyemed tar på seg transport-oppdrag med snøscooter


  • Helge Storvassli

  • Rolf Bråten

  • Kroken gård

  • Jon Åge Tyldum

  • Kjell Sjånes

  • Sørdal gård

  • Rune Vesterbukt

  • Torgeir Sørmo

  • Gunder Garsmark

  • Håvard Nygård


2017-04-10

Hattfjelldal kommunestyre vedtok og fastsatte den 15.12.2016 Løypeplan for snøscooter i Hattfjelldal 2016-2023.

Planbeskrivelse av 17.11.2016, utredninger og hensynsbeskrivelse av 19.9.2016 og løyper illustrert i løypekart av 29.11.2016, med tilhørende forskrift datert 15.12.2016 med bestemmelser om bruken av løypene, ble vedtatt. Dette med hjemmel I Lov og motorferdsel I utmark og vassdrag og Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

2016-12-19

Informasjon om motorferdsel i utmark(snøscooter)

Årene som forsøkskommune er over. Det innebærer at ingen av de regler som var under forsøket gjelder.

2015-12-08
Motorferdsel

Evalueringsrapport for Hattfjelldal

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark 2001 - 2005.

2015-02-10
Web levert av CustomPublish AS