Miniyrkesmessen 2018

24. april 2018 på Fjellfolkets hus

20180424_110027
Miniyrkesmesse 2018
Ambulansen
Ambulanse
Arbor og politiet
Arbor og Politiet
Helgeland Kraft
Helgeland Kraft
Helgeland Museum
Helgeland Museum
Helse og omsorg
Helse og omsorg
Ivrige elever
Statskog
Jordmor og helsesøster
Jordmor og helsesøster
Landbruksskolen
Landbruksskolen
Matpause
Spisepause
Mosjøen videregående skol
TIP Mosjøen
Naturbruk
Naturbruk
Statskog
Statskog
TIP
Mosjøen videregående skole
Alcoa[1]_500x667
Alcoa

Miniyrkesmesse ble holdt for elever ved ungdomskolen i Hattfjelldal samt 9. klasse ved Grane ungdomsskole, elever fra Landbruksskolen samt voksenopplæringen.

Et viktig mål denne dagen var å presentere noe av det lokale yrkeslivet som finnes her i nærområdet, slik at elevene kunne få kjennskap til dette. Mange av bedriftene har behov for arbeidskraft fremover, og elevene vil være aktuelle søkere etterhvert. Vi håpet at elevene skulle bli kjent med noen bedrifter de kanskje kunne tenke dere å jobbe hos, og bedriftene kunne bli litt kjent med elevene som snart skal ta et viktig valg når det gjelder utdanning.

Følgende bedrifter hadde stand i messa:

 • Oppvekstsenter 
 • Coop Hattfjelldal
 • Husflid og broderi
 • Helgeland Museum
 • Norgesvinduet Svenningdal A/S
 • Karrieresenteret 
 • Hattfjelldal regnskapskontor
 • NAV Hattfjelldal
 • Arbor
 • Landbruksskolen
 • HagVekst
 • Ergoterapeut
 • Opplæringskontoret Midt-Helgeland
 • Helsestasjonen
 • Ambulanse
 • Væxt (teknopark)
 • Statskog
 • Helse og omsorg
 • Helgeland Kraft
 • Grane Næringsutvikling
 • TIP Mosjøen (Teknikk og industriell produksjon) 
 • Politiet
 • Alcoa

 

Tusen takk til alle bedriftene som stilte opp!

 

 

Med hilsen oss i den lokale arbeidsgruppa:

Øyvind Nes (Daglig leder Hattfjelldal vekst)

Vera A. Bråten (Coop, Hattfjelldal)

Solbjørg Grolid (Rådgiver, Hattfjelldal oppvekstsenter)

Marit Hatten (Karrieresenteret)

2018-05-02 Marit Hatten
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut