Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Lyst på livet

Konferanse for dem over 60

- en konferanse for oss over 60.  Foredrag, underholdning, middag, kaffe og kaker i Mosjøhallen tirsdag 01.11.17 kl. 10:00 - 16:00.  Konferansen er gratis.

Frivillige organisasjoner i Vefsn,  i samarbeid med Enhet For Folkehelse i Vefsn Kommune,  inviterer seniorer fra Vefsn, Alstahaug, Hemnes, Grane, Hattfjelldal og Leirfjord til konferanse i Mosjøhallen.

Norge har i takt med den generelle samfunnsutviklingen fått en stadig eldre befolkning. I dag er litt over 1 av 5 innbyggere over 60 år, og denne andelen vil stige i tiden framover. Flere lever lenger og med flere friske år.

 

Norge har i en årrekke ligget på verdenstoppen på frivillighet. Frivillig innsats fra sivilsamfunnet er og har vært en viktig bærebjelke i vårt samfunn, og da særlig med fremveksten av formelt frivillig arbeid gjennom lag, foreninger, samvirketiltak og frivilligsentraler.

Frivillig aktivitet reduserer ensomhet og gir økt livskvalitet, som i neste runde gir samfunnet færre utgifter knyttet til helse- og omsorg. Derfor ønsker vi, i samarbeid med kommunens Frivilligsentral, å arrangere konferansen «Lyst på livet». Hovedmålsettingen med dette samarbeidet er å synliggjøre de tilbudene som i dag fins for godt voksne mennesker slik at flere kan finne en aktivitet som gir hverdagen mening. Gjennom hele livet er det godt å føle at du har noe å bidra med, at noen trenger hjelpen din og blir glad for å se deg.

Konferansen avholdes 7. november 2017 og vil ha et todelt program. Første del består av foredrag som skal inspirere oss voksne mennesker til å bli en del av et fellesskap og på den måten ta ansvar for egen helse og trivsel. Foredragsholderne Johan Kaggestad, Odd Eidner og Tove Karoline Knutsen har bekreftet at de kommer.

Andre del består av at de frivillige organisasjonene har messestander hvor de presenterer de aktivitetene de tilbyr.

Konferansen vil være i Mosjøhallen og deltakere fra Vefsn tilbys transport, slik at transport ikke blir et hinder for at folk deltar. I tillegg til Vefsn, vil konferansen være et tilbud til godt voksne mennesker, lag og foreninger fra Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Leirfjord.

Frivillighetsundersøkelsen 2016 finner at potensialet for ytterligere deltakelse fra pensjonister er stort. Et slikt scenario krever målrettet rekruttering og tilrettelegging for frivillig arbeid blant heltidspensjonister. Derfor mener vi det er viktig å samarbeide med Frivilligsentralen i Vefsn kommune, slik at de frivillige organisasjonene og kommunen kan jobbe sammen mot ett felles mål.

Med vennlig hilsen fra:

Vefsn Eldrerådet              Alcoa veteranene             Mosjøen Trekkspillklubb 

HLF             Kippermoens venner                  Mosåsens venner

Seniornett              Helgeland kraft pensjonistforening        Brurskanken turlag

LOP             Mosjøen Sanitetforening             GML pensjonistforening

Lions Club Mosjøen           Fysakringen Mosjøen Seniordans

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS