Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Søknadsfrist 23.07.2019

Ledige stillinger som helsefagarbeider

Hattfjelldal kommune har ledig både faste og tidsbegrensede stillinger som helsefagarbeider/hjelpepleier med en stillingsstørrelse fra 15% til 90% inkl. vikarressurs for snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgavene er rettet mot ulike brukergrupper innen helse- og omsorg.

 

Stillingene inngår i turnus inkl. natt og er for tiden plassert i enhet for hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og bofellesskap for psykisk funksjonshemmede), og i enhet for institusjonsbaserte tjenester (sykehjem og avlastning).

 

Søkere bes om å oppgi ønsket stillingsstørrelse og arbeidssted for tiden.

 

Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier

- Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor

- Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team

- Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå

- Førerkort kl. B

 

Vi tilbyr:

- Lønn etter avtale

- Pensjonsordning i KLP

 

Vi er behjelpelig med å skaffe:

- Kommunal bolig

- Barnehageplass

 

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

 

Vi gjør oppmerksom på at det kan være interne søkere som har fortrinnsrett til utvidet stilling. Videre at det er anledning til å søke på eventuelle stillinger som helsefagarbeider/hjelpepleier som måtte bli ledige som en konsekvens av eventuelle interne opprykk.

 

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

 

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder

om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas

til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

 

For nærmere og generelle opplysning om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår

hjemmeside på www.hattfjelldal.kommune.no.

 

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås hos ved henvendelse til enhetsleder for hjemmetjenesten Sigrid Steinslett tlf. 75 18 48 96 eller mobil 48 19 99 11, eller til personalrådgiver Anne Haugberg, tlf. 75 18 49 39 eller mobil 47 33 92 22.

Søknad med cv sendes enten elektronisk via skjema, eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal.

Bekreftede kopier av attester og vitnemål bes fremlagt ved intervju.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS