Tekststørrelse
Kontrast
Vinterbilde fra Hattfjelldal

Intern utlysning

Ledige helsefagarbeiderstillinger

I avdeling for Helse- og omsorg er følgende stillinger ledig

60%  FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER

 

En fast 60% stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen inngår i turnus og er for tiden plassert i enhet for institusjonstjenester (sykehjemmet).

Det er muligheter for å kombinere denne stillingen med den internt utlyste 25% vikarstillingen.

Ønskede kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier

- Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor

- Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team

- Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå

- Førerkort kl. B

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at det også er anledning til å søke på eventuelle stillinger som

helsefagarbeider/hjelpepleier som måtte bli ledige som en konsekvens av eventuelle interne

opprykk.

 

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås hos ved henvendelse til enhetsleder for institusjonstjenester Turi Thorsteinsen tlf. 75 18 49 03 eller mobil 934 41 773 eller til enhetsleder for hjemmetjenesten Sigrid Steinslett tlf. 75 18 48 96 eller mobil 481

99 911.

 

25%  STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER  - VIKARIAT

Et vikariat i 25% stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier er ledig for snarlig tiltredelse og inntil videre. Stillingen inngår i turnus og er for tiden plassert i enhet for institusjonstjenester (sykehjemmet).

Det er muligheter for å kombinere denne stillingen med den internt utlyste faste 60% stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier

- Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor

- Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team

- Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå

- Førerkort kl. B

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse

Vi gjør oppmerksom på at det også er anledning til å søke på eventuelle stillinger som

helsefagarbeider/hjelpepleier som måtte bli ledige som en konsekvens av eventuelle interne

opprykk.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås hos ved henvendelse til enhetsleder for institusjonstjenester Turi Thorsteinsen tlf. 75 18 49 03 eller mobil 934 41 773 eller til enhetsleder for hjemmetjenesten Sigrid Steinslett tlf. 75 18 48 96 eller mobil 481 99 911.

 

72% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER  

En fast 72% stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen inngår i turnus og er for tiden plassert i enhet for hjemmebaserte tjenester.

Ønskede kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier

- Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor

- Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team

- Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå

- Førerkort kl. B

 

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse

Vi gjør oppmerksom på at det også er anledning til å søke på eventuelle stillinger som

helsefagarbeider/hjelpepleier som måtte bli ledige som en konsekvens av eventuelle interne

opprykk.

 

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås hos ved henvendelse til enhetsleder for institusjonstjenester Turi Thorsteinsen tlf. 75 18 49 03 eller mobil 934 41 773 eller til enhetsleder for hjemmetjenesten Sigrid Steinslett tlf. 75 18 48 96 eller mobil 481 99 911.

 

20% FAST STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER  

En fast 20% stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen inngår i turnus og er for tiden plassert i enhet for hjemmebaserte tjenester.

Ønskede kvalifikasjoner:

- Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier

- Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor

- Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team

- Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå

- Førerkort kl. B

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse

Vi gjør oppmerksom på at det også er anledning til å søke på eventuelle stillinger som

helsefagarbeider/hjelpepleier som måtte bli ledige som en konsekvens av eventuelle interne

opprykk.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås hos ved henvendelse til enhetsleder for institusjonstjenester Turi Thorsteinsen tlf. 75 18 49 03 eller mobil 934 41 773 eller til enhetsleder for hjemmetjenesten Sigrid Steinslett tlf. 75 18 48 96 eller mobil 481 99 911.

 

Felles for alle stillingene:

 

Vi gjør oppmerksom på at i tillegg til fast ansatte medarbeidere i Hattfjelldal kommune, har partene blitt enige om at personer som p.t. i vikariater/engasjement også vil bli vurdert for tilsettingen denne gangen.

For nærmere og generelle opplysning om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår hjemmeside på www.hattfjelldal.kommune.no

Søknad med CV sendes enten elektronisk via våre hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.no eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal innen 26.02.2017.

 

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS