Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Invitasjon til medvirkning

I arbeidet med revisjon av

STRATEGISK KOMMUNEPLAN FOR HATTFJELLDAL

Hattfjelldal kommune har påbegynt arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, og nå inviterer vi lag, foreninger og andre interesserte til å delta.

Vi skal lage et felles framtidsbilde av Hattfjelldalsamfunnet, og inviterer dere til å besvare spørsmålene:

 1. Hvordan vil det se ut i Hattfjelldalssamfunnet om 10 år dersom du/dere fikk bestemme?

Noen stikkord, som kanskje kan sette dere på sporet:

 • Hva er Hattfjelldal kjent for?
 • Er befolkningen den samme som i dag?
 • Hva arbeider folk med?
 • Hva fortelles om skolen?
 • Hva driver folk med på fritida?
 1. Hva er nytt og hva er borte?
 2. Hva kan du/dere bidra med slik at vi når målet?

 

Svarene kan leveres som tekst, tegninger eller bilder.

Alle svar må være kommunen i hende senest mandag 8.april. kl 1500.

Svar kan sendes på epost til post@hattfjelldal.kommune.no

Vi vil sette sammen alle innspillene og bruke dem i den videre prosessen.

Informasjon om planprosessen

 • Første ideverksted                                       14.mars (gjennomført)
  Nåsituasjon og utfordringer
 • Mellomfase – medvirkning                          8.april                                     (pågår)
 • Andre ideverksted                                       23.april
  Mål, strategier og innsatsområder
 • Tredje ideverksted                                       28.mai
  Næringspolitikk                                           
 • Dokumenter ut på høring                            28.juni
 • Høringsfrist                                                   1.september
 • Behandling i kommunestyret                      desember

Noen av innspillene fra første ideverksted:

Hattfjelldal sine sterke sider

 • Folket; entusiastiske, hjelpsomme, løsningsorienterte og heimekjære, med et bredt spekter av kompetanser.
 • Bedriftene, med skogbasert industri som spydspiss
 • Naturen med stort potensial for næring og rekreasjon
 • Barn og unge har trygg oppvekst med mange gode opplevelser

Hattfjelldal sine svake sider:

 • Fraflytting og befolkningsnedgang
 • Et sårbart og lite variert arbeidsmarked
 • Svak kultur for nyskaping; det tas for lite risiko, man er beskjedne og lite villige til offensiv markedsføring av muligheter

Trusler og muligheter som vil påvirke Hattfjelldalssamfunnet:

 • Urbanisering og sentralisering
 • Ungdom og særlig unge kvinner tar høgere utdanning
 • Teknologisk utvikling vil endre næringsliv, arbeidsmarked, utdanning og velferdsproduksjon

Med vennlig hilsen

 

Stian Skjærvik

Rådmann

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS