Tekststørrelse
Kontrast
Vinterbilde fra Hattfjelldal

Høring

Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem, kriterier og ventelister i Hattfjelldal kommune

Høringsfrist for innspill til forskriften, er 19.05.2017.

2017-04-12
BOP

Varsel om endring av plangrenser og høring av planforslag.

Detaljreguleringa legges med dette ut til offentlig ettersyn i perioden 27.03.2017 - 07.05.2017.  

 

2017-03-30
Web levert av CustomPublish AS