Tekststørrelse
Kontrast
Vinterbilde fra Hattfjelldal

Offentlig ettersyn - Kommunal planstrategi 2017 - 2019

Uttalelsesfrist 17.01.2017

2016-12-08
Snøscooter mot Ørjdalen

Løypeplan for snøscooter i Hattfjelldal 2015 - 2023

Hattfjelldal kommune legger med dette Løypeplan for snøscooter i Hattfjelldal 2015-2023, med tilhørende forskrift ut til offentlig ettersyn. Dette i medhold av Motorferdsellovens § 4a, Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 4a, Plan- og bygningsloven § 11-14 og Forvaltningsloven kap. VII. Frist til uttale settes til 04.11.2016.

2016-09-20
Web levert av CustomPublish AS