Tekststørrelse
Kontrast
Vinterbilde fra Hattfjelldal

Høring på utkast til kommunal forskrift om rett til opphold på sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tillrettelagt for heldøgns tjenster – kriterier og ventelister

Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem mm. som trådte i kraft 01.07.2016.

Lovendringen er vedtatt for å sikre den enkelte pasient/bruker bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt kriterier for tildeling og venteliste når det gjelder retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kommunen er etter lovendringen forpliktet til å fastsette i forskrift kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Forskriften skal regulere at søkere til langtidsopphold sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester har rett til å få et vedtak om å stå på kommunens venteliste.

Forskriften legges fram for politisk behandling i kommunestyrets møte 14. juni 2017. 
Den nye forskriften trer i kraft 1. juli 2017.

Forslag til forskrift sendes særskilt til følgende parter; Rådet for eldre og funksjonshemmede, demensforeningen, fagforbundet, NSF, legeforeningen, delta, pårørendekontakt, Helgelandssykehuset, fylkesmannen i Nordlan, pasient- og brukerombudet i Nordland og Hattfjelldal pensjonsitlag.

Andre som ønsker å komme med høringsuttalelse inviteres herved til å komme med innspill. Perioden for høringsuttalelse er 07.04.17 - 19.05.17.

Høringsinnspill sendes Hattfjelldal kommune, Rådhuset, OT. Olsens gt 3A, 8690 Hattfjelldal eller på e-post til postmottak@hattfjelldal.kommune.no innen 19.05.17.

Last ned utkast til forskrift her.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS