Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Helse- og omsorgstjenester

Betalingssatser for helse- og omsorgstjenester

 

 

 

Inntektsgrunnlag

Sats kr.

Enhet

Praktisk bistand (Egenandelen gjelder også for personlig assistanse, når denne utfører praktisk bistand)

1

Praktisk bistand og opplæring

Ingen

*

Time

                                                                                                   

Utgiftstak

 

1 a

Praktisk bistand og opplæring

0-2 G

*

Mnd

1 b

Praktisk bistand og opplæring

2-3 G

1.060,-

Mnd

1 c

Praktisk bistand og opplæring

3-4 G

1.715,-

Mnd

1 d

Praktisk bistand og opplæring

4-5 G

2.550,-

Mnd

1 e

Praktisk bistand og opplæring

Over 5 G

3.400,-

Mnd

Trygghetsalarm

2

Trygghetsalarm

270,-

Mnd

2 a

Montering /demontering nøkkelboks

804,-

Pr gang

2 b

Oppstartsgebyr trygghetsalarm

69,-

 

Matombringing

Hattfjelldal kommune

Vefsn storkjøkken

3

Frokost

 53,-

-

3 a

Middag, liten/medium porsjon

 75,-

80,-

3 b

Middag, stor porsjon

97,-

90,-

3 c

Middag, diett fra Vefsn storkjøken (pris vil variere, og er avhengig av innhold og kostnader til produksjon)

75,- (liten/med) 97,- (stor)

78,- til kr 156,-

3 d

Kveldsmat

53,-

-

Vaksinering

4

Influensavaksinering

 

**

Pr gang

4 a

Øvrige vaksiner prisjusteres med 3,1%

 

 

 

Opphold i institusjon

5

Korttidsopphold og dag/nattopphold

Egenandel justeres i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Korttidsopphold som overstiger 60 dager pr. kalenderår faktureres som langtidsopphold.

5 a

Langtidsopphold

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp pr. år, kreves betalt 75% pr. år. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Betaling begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordel av fribeløp. Fribeløpet ved langtidsopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

             

 

* Justeres i samsvar med endringer i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (sats mottas i nytt rundskriv medio desember mnd)

** Justeres ut fra Helsedirektoratets pris på vaksinene 2019. Priser legges ut på kommunens hjemmesiden når disse er klarlagt.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS