Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Hattfjelldal kommunestyre vedtok og fastsatte den 15.12.2016 Løypeplan for snøscooter i Hattfjelldal 2016-2023.

Planbeskrivelse av 17.11.2016, utredninger og hensynsbeskrivelse av 19.9.2016 og løyper illustrert i løypekart av 29.11.2016, med tilhørende forskrift datert 15.12.2016 med bestemmelser om bruken av løypene, ble vedtatt. Dette med hjemmel I Lov og motorferdsel I utmark og vassdrag og Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS