Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Hattfjelldal kommunestyre vedtok og fastsatte den 07.02.2018 endringer i Løypeplan for snøscooter i Hattfjelldal 2016-2023.

Dokumentet vedtas som tillegg til gjeldende løypeplan «Løypeplan for snøscooter i Hattfjelldal 2016-2023» med tilhørende planbeskrivelse av 17.11.2016, utredninger og hensynsbeskrivelse av 19.09.2016 samt forskrift av 15.12.2016 med bestemmelser om bruken av løypene. 

Dette er vedtatt med hjemmel I Lov og motorferdsel I utmark og vassdrag og Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

På kommunekart.com og turkart helgeland ligger kart over alle vedtatte traséer. Se www.scooterkort.no for kjøp av løypekort.

Åpning av løypenettet annonseres på kommunens hjemmeside.

 

Behandling av endringer i løypeplan

Endringer 2017. Vedlegg til dokumentet Utredninger og hensynsbeskrivelser av 19.09.2016

Utredninger og hensynsbeskrivelser av 19.09.2016

Planbeskrivelse

Forskrift

Digitalt kart

Digitalt kart med nedlastbare løyper

Løypekart pdf.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS