Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Hattfjelldal inn i forvaltningsområdet for samisk språk

samisk flagg

Regjeringen har i dag besluttet å innlemme Hattfjelldal kommune i Nordland i forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. juli i år. Dette er i tråd med regjeringens ønske om å utvikle og styrke sørsamisk språk.

Hattfjelldal er et av kjerneområdene for sørsamisk språk. Sørsamisk er klassifisert som alvorlig truet på UNESCOs røde liste over truede språk og stod en periode i fare for å forsvinne. De siste årene har det imidlertid vært en positiv utvikling. Særlig blant unge har det vært en økt interesse for å lære og bruke sørsamisk. Erfaringer fra andre kommuner som er blitt en del av forvaltningsområdet, viser at språket har fått en høyere status i disse områdene.

–  Det er viktig at arbeidet for utvikling av samisk språk og kultur foregår lokalt og der samene bor. Regjeringen er derfor positiv til at kommuner søker om innlemmelse i forvaltningsområdet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilt. I disse kommunene har alle rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i området. Innbyggerne har også større rettigheter til opplæring i samisk. Med innlemmelsen av Hattfjelldal består forvaltningsområdet nå av totalt elleve kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag. Hattfjelldal blir den tredje sørsamiske kommunen i forvaltningsområdet.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS