Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Funn av dødt hjortevilt våren 2018

Kart

Det har i vår blitt funnet en rekke døde elger i terrenget. Hovedsakelig kalver. Kommunen er takknemlig for melding om funn.  

Etter hvert som kommunen får melding om slike funn, blir de lagt inn i fallviltregisteret.

Melding om funn av dødt hjortevilt i terrenget kan gis ved å sende melding til:

post@hattfjelldal.kommune.no

I meldingen ønskes opplyst om:

-           Dato (når fant du dyret)

-           Funnstedet/stedsangivelse ved UTM-koordinater

-           Alder på dyret, (kalv, ungdyr, voksent dyr)

-           Kjønn

-           Tilstand(eksempelvis er det meste oppspist, eller andre observasjoner)

Voksne dyr vil det bli tatt CWD- prøve av. (Skrantesykeprøve)

Kilde: https://www.hjorteviltregisteret.no/FallviltInnsyn#

Blå prikk viser sted hvor det er funnet død elg i perioden 01.02.2018-23.05.2018

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS