Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Ferievikariater i Helse- og omsorg 2019

Våre trofaste medarbeidere skal ha ferie, vi trenger derfor ferievikarer ved institusjonsbaserte tjenester og hjemmebaserte tjenester inkl. bofellesskap og avlastning.


Hovedferieperioden vil være fra uke 26 tom uke 33, og i denne perioden ønsker vi at
ferievikarene skal arbeide minimum 5 uker sammenhengende. Personer som har anledning
til å jobbe 5 uker sammenhengende eller mer i ferieperioden vil bli foretrukket ved utvelgelse.


Av søknaden må det fremgå tydelig svar på disse punktene:
1. Perioden du kan jobbe og perioder du eventuelt ikke kan jobbe.
2. Om du kan arbeide i mer enn 5 uker.
3. Hvilken/hvilke steder du ønsker å jobbe på i prioritert rekkefølge.
4. Om du kan/ønsker å jobbe nattevakter.


Vi søker etter personer som har:

 • Norsk autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider, sykepleier eller vernepleier
 • Elever og studenter som tar helse- og sosialfaglige studieretninger
 • Har erfaring fra stillingenes ansvars- og arbeidsområde
 • Har kjennskap til CosDoc programvare
 • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå
 • Førerkort klasse B for søkere til stillinger i hjemmebaserte tjenester inkl. bofellesskap og avlastning
   

Vi gjør oppmerksom på at:
 

 • Ufaglærte/studenter med og uten praksis fra pleie og omsorg også er velkommen til å
  søke.
 • Søkerne må fortrinnsvis ha fylt 18 år for å kunne arbeid i helse- og omsorg.
   

Den som ansettes i stillingen plikter å levere gyldig politiattest utstedt i medhold av helse- og
omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges med søknaden.
 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

 

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler.
 

For nærmere og generelle opplysninger om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår
hjemmeside på www.hattfjelldal-kommune.no
 

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.
 

Søknad med cv sendes enten elektronisk via skjema, eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal.

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS