Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Feiing og tilsyn av pipe

Informasjon om gebyr - Tilsyn av pipe

I disse dager er det sendt ut faktura for kommunale gebyr, deriblant ei linje med Tilsyn av pipe som kanskje trenger litt forklaring:

Den 1/1 2016 trådte den nye forebyggende forskriften i kraft, der det også ble pålegg om feiing av fritidsboliger.

Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men gjelder uansett om og når tjenesten finner sted.

 

Feie- og tilsynsgebyret fastsettes årlig etter selvkostprinsippet og innkreves sammen med de øvrige kommunale avgifter og gebyrer. Gebyret dekker både feiing og tilsyn. Det skal innkreves gebyr for samtlige byggverk som har ett eller flere faste fyringsanlegg som brukes til oppvarming. Dette gjelder uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, herunder også fritidsboliger.

 

Feiingen er behovsprøvd, men gebyr innkreves selv om feiing og/eller tilsyn ikke er utført når f.eks. feieren ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig. Eller at feieren etter varsel og oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende atkomst til fyringsanlegget, fordi eier/bruker ikke har vært til stede og/eller ikke har lagt forholdene til rette for atkomst.

   

Gebyret skal dekke:

-

Feiing/tilsyn i henhold til gjeldende regelverk (brann- og eksplosjonsvernloven og forebyggendeforskriften).

-

Kontroll etter brann eller eksplosjon ved fyringsanlegget.

-

Varsel om feiing/tilsyn.

-

Informasjonstiltak for riktig fyring og generelt brannvern.

-

Saksbehandling.

 

NT-avd

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS