Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Gründersatsing

Gründer

Har du lyst til å starte for deg selv, etablere din egen bedrift?

Hattfjelldal kommune har nå endret retningslinjene til næringsfondet, slik at det skal være enklere å få tilskudd til å starte egen bedrift og/eller videreutvikle en allerede eksisterende arbeidsplass. De nye retningslinjene gjelder for to år og man håper at enklere tilgang på kapital i en fase kan skape større trygghet, og bidra til at flere tør å starte, eller videreutvikle, egen bedrift.

De viktigste endringene som er gjort er at tilskuddsbeløpet er doblet, fra 100 000,- til 200 000,-, og at kravet om egenkapital er redusert fra 30 % til 15 %. Egenkapital kan bestå av både kroner og egeninnsats.

Hattfjelldal Vekst (HV) er Hattfjelldal kommunes næringsutviklingsselskap og ivaretar førstelinjetjenesten for etablerere og næringsutvikling i Hattfjelldal kommune. HV planlegger å arrangere en gründeruke høsten 2018 i samarbeid med andre. I Hattfjelldal kan man tenke seg å fokusere på omstilling og nyetablering som tema. En hovedmålsetting med gründeruka er å stimulere til entreprenørskap og utvikling. Man ønsker å bidra til å lage bedre grobunn for å bygge kultur for entreprenørskap.

Ta kontakt med Hattfjelldal Vekst, v/Øyvind Nes, om så bare for å drøfte en idè du har, så kan han veilede deg videre i prosessen.

Last ned "Etableringsfaser og kriterier her.

Last ned "Retningslinjer for Næringsfondet i Hattfjelldal kommune" her

Last ned "Søknad om næringsstøtte" her

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS