Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Buerie båeteme Aarborten sijjie-nommh seeminaare / Velkommen til stedsnavn seminar i Hattfjelldal

Seminaret avholdes på Sijti Jarnge 7.og 8.juni

Bakgrunnen for Stedsnavnseminaret er at Hattfjelldal kommune har blitt en sørsamisk forvaltningskommune, og i den anledning skal det settes opp stedsnavnskilter.

I dag er det godkjent navn for Hattfjelldal Aarporte, men vi setter spørsmålstegn ved stavningen av Aarporte, fordi det er mange som skriver Aarborte. Hva er rett?

Hvordan arbeider Kartverket, Statens Vegvesen og Sametinget når det gjelder stedsnavn?

Hva bør tas hensyn til og hvordan arbeider de med de lokale stedsnavnene?

Hva kan Ove Lorents (pensjonert språkforsker ved UTI) fortelle oss om sørsamisk fonologi - lydlære?

Kaisa Rautio Helander (Professor i samisk og finsk ved Samisk Høgskole) skal holde foredrag om usynliggjøring av samiske stedsnavn.

Leif Elsvatn (Lokalhistoriker og bygdebokforfattere) Skal holde et foredrag om de lokale navnene her i Hattfjelldal.

Vi håper med dette seminar at vi skal lære oss hvordan man arbeider med stedsnavn, og hvilken fremgangsmåte man skal ta.

Kom å si din mening og del din kunnskap om hvilket navn Hattfjelldal og andre steder i kommunen bør ha på sørsamisk.

 

Buerie båeteme ønsker Hattfjelldal kommune, Åarjelsaemien virhtiesåfoe, Sijti Jarnge og Helgeland Museum.

 

Programme / program :

Med forbehold om mindre endringer.

 

Dåarsta ruffien 7. b.

Torsdag 7/6

Kl 12.00 Lunsj

Kl 13.00 - Velkommen – Charlotta Kappfjell Aarborten tjïelten gïelekonsuleente / Språkkonsulent Hattfjelldal kommune

Kl 13.15- Ivar Heggli og Jan Handeland – Statens vegvesen «Og navnet er ….»

Kl 13.45  Spørsmål

Kl 14.00 –  Aud Kirsti Pedersen – Kartverket “Kartverkets rolle i forvaltninga av lov om stadnamn”.

Kl 14.45– Spørsmål

Kl 15.00 – Kaffepause

Kl 15.15 -  Ardis Eriksen -  Seniorrådgiver stedsnavn og språkrøkt, Språkavdeling Sametinget.

» Saksgang ang stedsnavn»

Kl 15.45 – Spørsmål

Kl 16.00 Åpent for seminardeltakere

Kl 16.30  – Spørsmål og avslutting av dagen

 

18.00 Middag ved Åarjelsaemien virhtiesåfoe, Sørsamisk kunnskapspark (Sameskolen)

 

Bearjadahke Ruffien 8.b.

Fredag 8/6

Kl 09.00 – Buerie aerede – Charlotta Kappfjell Aarborten tjïelten gïelekonsuleente / Språkkonsulent Hattfjelldal kommune

Kl 09.10 – Leif Elsvatn- Stedsnavn Hattfjelldal

Kl 09.40 – Spørsmål

Kl 10.00 - Kaffe

Kl 10.15 – Kaisa Rautio Helander Fortielse av samiske stedsnavn og konsekvenser av denne navnepolitikken

Kl 10.45 – Spørsmål

Kl 11.00 – Ove Lorentz – « Aarporte eller Aarborte – litt om fonologi og stedsnavn»

Kl 11.30 Spørsmål og Avslutning

Kl 12.00 Lunsj

 

Seminaret er gratis.

Maks deltakere 50 stk.

Lunsj og middag betaler deltakerne selve.

Matkostnaden blir fakturert fra Hattfjelldal Kommune.

Lunsj og middagen blir servert på Åarjelsaemien Virhtiesåfoe.

Lunch: 150,- pr.dag

Middag: 250,-

Påmelding frist 1/6 til post@hattfjelldal.kommune.no

Bindende påmelding!

 

Rom for overnatting kan man booke hos Fjellfolkets hus.

Tlf: 903 69 941
E-post: post@fjellfolketshus.no
 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS