Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Bøøreme Workeshopese / Invitasjon til workshop 16.03-18

Sijjie / Sted: Fjellfolkets Hus
Tsåaka / Klokkeslett: 16.00-18.00
Arr: Aarborten tjïelte /Hattfjelldal Kommune

Hattfjelldal kommune ble en sørsamisk forvaltningskommune juli 2017, i den anledning inviterer vi dere politikere, innbyggere og de samiske institusjonene lokalisert i Hattfjelldal kommune til en work shop for at dere skal få si deres mening om hvordan vi skal synligjøre Hattfjelldal kommune som en sørsamisk forvaltningskommune.

Det serveres mat under workshopen på Fjellfolketshus

Program: 16.00-18.00

 • Aarborten tjïelten Åvtehke Harald Lie / Ordfører for Hattfjelldal Kommune Harald Lie  5 min
 • Gaebpien Charlotta edtja reeremetjïelten bijre soptsestidh, mij dihte lea / Charlotta Kappfjell skal snakke om hva en språkforvaltningskommune er. 15 min
 • Åpnet for politiske partier 5 min hver
 • Åarjelsaemien virhtiesåfoe / Sørsamisk kunnskapspark 10 min
 • Sijte Jarnge / Samisk kultursenter 10 min
 • Heelgelaanten Museum edtja soptsestidh guktie dah edtja åearjelsaemine kultuvreh jih histovrijeh bïjre barkedh / Helgeland Museums rolle i formidling av sørsamisk kultur og historie. 10 min
 • Gæarja Sijte Jarnge / Sørsamiske bokbussen 10 min
 •  

Etter de innledende presentasjonene blir det 15-30 minutter med med gruppearbeid rundt disse tema:

 • Synliggjøring- hvordan skal det vises at Hattfjelldal kommune er en sørsamisk språkforvaltningskommune?
 • Meg som innbygger- mine forventninger til Hattfjelldal kommune som sørsamisk språkforvaltningskommune.
 • Hvilke muligheter ser vi for å skape tilbud rundt samisk språk, kultur og tradisjon?
 • Hvilke muligheter har vi for å lage gode arrangement i kommunen?

Dette er en begynnelse på arbeidet som Språkforvaltningskommune. Videre skal vi arbeide/ ordne flere workshops der politikere, innbyggere kan delta på.

 

Buerie båeteme / Velkommen

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS