Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Betalingssatser/gebyr 2017

Byggesaker, vann, avløp, renovasjon, kart, oppmåling

2017-01-02

Priser på treningskort 2017

Gjelder for flerbrukshallen (treningsrom/hall).

2013-01-08

Egenandel for pleie-, rehabilitering og omsorgstjenester 2016

Egenbetalingssatsene for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester endres fra 1. januar 2016, i h.h.t. kommunestyrets budsjettvedtaket KS-111/15.

2012-05-11
Web levert av CustomPublish AS