Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Betalingssatser for barnehage, SFO og kulturskolen 2019

Betalingssatsene i barnehagene for 2019 settes slik:

 

100 %

80 %

60 %

50 %

40 %

2018

kr 2 910,-

kr 2 720,-

kr 2040,-

kr 1 700,- kr 1 360,-

2019

  kr. 2 990,-   kr. 2 780,-    kr. 2 100,- kr. 1 750,- kr. 1 400,-
Det betales for maks 11 måneder pr. år. Søskenmoderasjon gis som tidligere vedtatt.
Matpenger øker fra kr 360,- til kr 390,- pr. mnd med virkning fra 01.01.2019.

Foreldrebetalingen for barn i skolefritidsordningen settes slik for 2019:

Plass

Timer

Pris for 4 uker 2018

Pris for 4 uker 2019

¼

0 – 6,5 timer pr. uke

kr 610,-

kr 625,-

½

7 – 13 timer pr. uke

kr 1 190,-

kr 1 250,-

¾

13,5 – 19,5 timer pr. uke

kr 1 750,-

kr 1 875,-

1/1

20 – 26 timer pr. uke

kr 2 410,-

kr 2 500,-

 

Kjøp av ekstratimer

kr 45,- pr time

kr 50,- pr time

Det gis ingen søskenmoderasjon i SFO

 

Elever i kulturskolen skal i 2019 betale følgende satser pr. kulturskoleår.:

Alle priser gjelder en kulturskoletime inntil 45 min. pr. uke.  Det gis 25% søskenmoderasjon.

 

Pris fra 01.01.18

Pris fra 01.01.19

Enetimer barn:

kr 1.930,-

kr 2.200,-

Enetimer voksne:

kr 2.600,-

kr 2.700,-

Gruppeundervisning 3 - 6 elever:

kr 1.550,-

kr 1.600,-

Gruppeundervisning over 6 elever:

kr 1.270,-

kr 1 300,-

Gruppeundervisning voksne over 45 min:

kr 2.200,-

kr 2 300,-

 

Virkning fra 01.01.19 for barnehage og kulturskolen.  For SFO har de foresatte skrevet avtale om pris ut skoleåret 18/19.  Ny pris fra og med nytt skoleår (august 2019). 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS